Erikoistuva lääkäri: innostu opettamisesta

Lääkärin ammattitaidosta iso osa opitaan käytännön työssä toisten lääkärien kanssa. Latinan verbi docere tarkoittaakin opettaa, josta juontuvat englannin kielen sanat doctor ja dosentti. Lääkärin ammatin yksi osa-alue on opettaminen ja kuten muukin lääkärin ammatissa, sekin on erikoistuu kovaa vauhtia. Kun kyse on tärkeästä taidosta, on siihen syytä harjaantua heti lääkärintaipaleen alusta alkaen. Kouluttavat kollegamme englannista ovat koonneet kaksitoista vinkkiä opetuksesta kiinnostuneille.

Oppiminen lähtee tarpeesta ja tarve arvioinnista. Kannattaa miettiä mitä nyt osaa, millaisia opetustilanteita työssään kohtaan ja mitä asioita tulevaisuudessa haluaa tehdä. Kokemus karttuu opettamalla, joten tartu aina tilaisuuteen järjestää koulutus, opetustilanne tai työstää oppimateriaalia. Omista opetustilanteista on hyvä pyytää palautetta. Joskus kokeneen kollegan kanssa on hyvä pohtia opettamista syvemmin. Hanki tietoa. Yliopistopedagogiikan opetusta on rajallisesti tarjolla, mutta nykyteknologia tarjoaa paljon mahdollisuuksia opetella perusasioita verkkoluennoilla. Lääketieteen opetuksen kongressissa saa hyvä yleiskuvan millaisiin asioihin voi syventyä. Lukeminenkaan ei ole haitaksi ja alueeseen keskittyviä lehtiä on monia:

Suomessa opetusportfoliota edellytetään yliopistovirkaa hakevalta, mutta haittaa siitä ei ole meille muillekaan. Kokemuksensa ja oppinsa kirjaaminen ovat aina hyödyksi. Maailma tuskin pysyy paikallaan vaan lääkärin ammattiin tulee kohdistumaan yhä uusia vaatimuksia. Kun aloittaa oman osaamisensa ja ammatillisen kehittymisen järjestelmällisen kirjaamisen, on helpompi jatkossa vastata ajan haasteisiin. Portfolion ylläpitäminen lisää suunnitelmallista oppimista. Erikoistumisvaiheessa on hyvä pohtia ja suunnitella omaa uraansa laajalla pensselillä. Opettaminen on useimmiten arkinen teko, jonka jakaa toisen kanssa.

Lähde:

Twelve tips for junior doctors interested in a career in medical education. Bannard-Smith J, Bishop S, Gawne S, Halder N. Med Teach. 2012;34(12):1012-6.

Image courtesy of akeeris / FreeDigitalPhotos.net