Matkakertomus Med-e-Tel konferenssi 10.-12.4.2013

http://www.medetel.lu

Tietoteknologia on arkipäivää terveydenhuollossa. Telemedisiina on yleistermi, joka sisältää kaiken tiedon tallennuksesta elintoimintoja monitoroiviin puhelimen lisäohjelmiin. Alan konferenssissa onkin melkoinen runsauden pula.

Kevyet laitteet kaikkialle

Konferenssissa esiteltiin useita erilaisia pieniä ja helposti käytettäviä laitteita, joilla voidaan monitoroida elintoimintoja ja raportoida poikkeuksista terveydenhuollon ammattilaisille. Yksinkertaisimmillaan laitteilla voidaan turvata vaeltelevan dementikon nopea löytyminen tai vanhuksen kaatuminen lattialle, jossa on sensorit. Kiinnostavasti näitä laitteita oli käytössä monissa kehittyvissä maissa, jossa matkat hankalia ja palveluja vain kaupungeissa. Aurinkosähköllä toimivat tukiasemat, yksinkertaisimmille puhelimille tehdyt sovellukset ja tietoverkko tuovat karuille ja köyhille alueille terveydenhuollon nopeammin kuin kehitysyhteistyöprojektit. Tekniikka lisää terveyttä. Katastrofeissa tietotekniikan mahdollisuudet ovat hyvät. Kongressissa kuultiin mm. Iranin maanjäristysten varalta luodusta hätäverkostosta. Kehittyvien maiden ennakkoluuloton asenne teknologiaan on mainio ja siitä on paljon oppimista. Kun ei ole mitään vanhaa, niin kaikki uusi on mahdollisuus.

Oppiminen verkossa

Verkko-oppiminen laajenee ja voi hyvin. Oli virkistävää kuulla, miten vapaasti käytettävissä oleva opetusmateriaali on aidosti lisännyt mahdollisuuksia oppia siellä, missä korkeakoulutus on syystä tai toisesta vaikeuksissa. Hieno esimerkki oli Kosovo, jossa sodan runtelema lääketieteenopetus lähti nopeasti kehittymään vapaan opetusmateriaalin turvin ja auttoi luomaan yhteistyötä ympäri maailman. Verkostoja on kaikilla suurilla kielialueilla ja Portugalinkielinen opetusportaali tavoittaa lääketieteen harjoittajia Etelä-Amerikasta Afrikkaan. Yhteisen ymmärryksen rakentamisessa verkko-oppiminen yhdessä ja erikseen toimii. Verkko-oppimisympäristö Moodle taipui kongressin esityksissä monikansallisiin projekteihin, pienten yhteisöjen kehittämiseen ja yksilön arviointiin. Avoimen ympäristön voima lisää sen houkuttelevuutta.

Tutkimustraditio kehittymässä

Kongressin useissa luennoissa ”valiteltiin” lääkärien konservatismia. Katsomme asioita eri näkökulmista. Tietoteknisiä sovelluksia kehitetään ja tutkitaan käytännön ympäristöissä ja otetaan käyttöön varsin nopeasti. Uuden sovelluksen voi aina korvata seuraavalla sukupolvella. Kärjistäen voisi sanoa, että tietotekniikan kvartaali lasketaan vuodesta, lääketieteen dekaadista. Se tuntuu rasittavan tietotekniikan valmistajia. Terveys on kuitenkin liiketoiminta-alueena poikkeuksellinen: sen tuotteella on rajaton kysyntä, tarjontaa rajoittaa ammattilaisten määrä ja kustannukset ja toiminnan kohde on elävä ihminen ja hänen terveytensä. Lääketiede edellyttää, että potilaan hoitoon mukaan tulevat lääkkeet, laitteet ja toimintamallit on tutkittu laadukkaasti. Se vie aikaa ja voimavaroja. Elämme kuitenkin murrosvaihetta, jossa tutkimus on osoittanut, että potilaan omaa toimintaa lisäävät tietotekniset sovellukset lisäävät terveyttä ja terveydenhuollon tuottajat, jotka ovat näitä ottaneet käyttöön menestyvät.

Luxemburg alkoi kasvaa jokilaakson pohjalta kerrostuen yhä ylemmäs.

Nuoret lääkärit – olkaa aktiivisia

Euroopan Nuorten Lääkärien yhdistys oli mukana kongressin järjestelyissä ensimmäistä kertaa. Nuoret lääkärit tulevat käyttämään uusia tietoteknisiä sovelluksia koko työuransa ajan ja on tärkeää, että he ovat mukana keskustelussa. Tällä hetkellä erikoistumisen lokikirjojen sähköiset versiot ja tuleva mobiililokikirja puhuttivat. Usein erikoistumisen kriteerit ovat ranskalaisin viivoin sisältöasioita peräkkäin ja nyt tätä listaa viedään konemaailmaan. Se ehkä vaatinee uudenlaista ajattelua, sillä Appsit eivät toimi paperin logiikalla. Tarvitsemme uudenlaista ajattelua lääkärin oppimisen arvioinnin toteuttamisesta. Eurooppalaiset lääkärijärjestöt tuottavat kyllä näitä listoja ja lokikirjoja, mutta ainakaan vielä, ei yksikään maa ole lähtenyt kehittämään aivan uudenlaisia teknologiasovelluksia erikoistumiseen. Kun kaikilla on puhelin taskussa, alkaisi olla kyllä aika. Pro Medicon Taitoni.fi sai hyvän vastaanoton. Euroopan nuorten lääkärien yhdistyksen eHealth-työryhmä kokoontuu mm. tämän tavoitteen ympärillä.