Koulutusilmoittaminen sujuu keskimäärin hyvin, kertoi kysely

Pro Medicon ja Suomen Lääkärilehden tekemään kyselyyn vastasi 83 henkilöä. Kyselyssä selvitettiin koulutusilmoitusten tekoa lääkärien koulutuskalenteriin ja Suomen Lääkärilehteen. Kiitos kyselyyn osallistuneille - saimme eväitä palveluiden kehittämiseen.

Koulutusilmoittaminen

Suurin osa vastaajista oli jättänyt ilmoituksen koulutustilaisuudesta (86 %) ja kokouksia/tapaamisia oli ilmoitettu toiseksi eniten (17 %). Apuraha- tai vapaa-ajan tapahtumaan liittyvät ilmoituksia tehtiin vähemmän (5-7 %). Verkkokoulutuksia, organisaation sisäisiä koulutuksia oli ilmoituksista vain 2 %. Ilmoituksen jättäminen koettiin enimmäkseen sujuvaksi (74 %) ja noin joka kymmenennellä ilmoittajalla oli ollut hankaluuksia. 65 % hankaluuksia kokeneista käytti Internet Explorer-selainta. Firefox-selainta oli käyttänyt joka neljäs, muita selaimia vajaa kymmenesosa.

Niissä tilanteissa, joissa ilmoittaminen oli ollut haastavaa, se liittyi useimmiten selainohjelmaan. Neljälle vastaajalle oli ollut epäselvää, oliko ilmoitus mennyt sekä koulutuskalenteriin että Lääkärilehteen. Vastaajista kolme kertoi joutuneensa kirjoittamaan ilmoituksen pariin kertaan ennen onnistumistaan (kentät olivat tyhjentyneet ja ne piti täyttää uudelleen).

Ilmoituslomakkeen toimivuus

Väittämissä kysyttiin sähköisen ilmoituslomakkeen toimivuudesta. Koulutuskalenteriin ilmoittamisen koki helpoksi 87 %, Lääkärilehteen ilmoittamisen koki helpoksi 86 %. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä oli samaa mieltä, että verkkopalvelu on helppokäyttöinen. Ilmoittamisessa usein apua oli tarvinnut 12 % vastaajista. Ilmoittamiseen oli helposti saanut apua 34 % vastaajista. Yksi ilmoitus lehteen ja kalenteriin koettiin toimivana (75 %). Väittämään ”ilmoittamisen vaiheet pitäisi olla paremmin tiedossa jo etukäteen” suhtauduttiin eri tavoin kolmanneksen ollessa samaa mieltä, kolmanneksen ollessa eri mieltä. Koulutustyypin valinta koettiin helpoksi (83 %). Ilmoituksen korjaaminen oli helppoa 46 % vastaajan mielestä. ”Joudun toisinaan pohtimaan pitkään, mitkä erikoisalat valita” –väittämästä kolmannes oli samaa ja kolmannes eri mieltä.

Kysyimme myös, onko vastaajalle käynyt niin, että ilmoitus ei ole mennytkään Lääkärilehteen, vaikka ilmoittaja on tarkoittanut ilmoituksen sekä koulutuskalenteriin että lehteen. Valtaosalle (60 %) ei ollut käynyt näin, mutta 17 % ilmoitti näin käyneen joskus. Kommenttikentässä muutama oli huomannut, ettei ilmoitus ollutkaan mennyt Lääkärilehteen. Eräs vastaaja kertoi, että esikatselun jälkeen pitää muistaa merkitä toivotut Lääkärilehden numerot uudestaan.

Joka viides vastaaja kertoi ottaneensa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ilmoituksen korjaamiseksi. Valtaosa (77%) ei ollut ottanut yhteyttä.

Parannusehdotukset

Parannusehdotuksia saimme mm. siitä, että ilmoittaja toivoi voivansa itse vaihtaa ja määritellä salasanan. Muutama henkilö toivoi tarkempaa tietoa siitä, mitkä tiedot ilmoituksesta päätyvät lehteen. Lääkärilehteen muutama vastaaja toivoi painettavaksi enemmän tietoa tilaisuuksista. Tietojen muokkausoikeutta tapahtuman ilmoittautumisajan umpeuduttua toivoi yksi vastaaja. Ilmoitusformaatin ei koettu soveltuvan hyvin pitkien, monivuotisten koulutusten (esim. psykoterapeuttikoulutus) ilmoittamiseen.
Lääkärilehteen myös näyttävämpiä, maksullisia koulutusilmoituksia Miltei kaksi kolmasosaa (60 %) vastaajista oli huomannut, että Lääkärilehteen voi jättää myös näkyvämpiä ilmoituksia.

Arvonnan tulokset

Yhteystietojensa jättäneiden kesken arvoimme kirjalahjakortteja 10 kpl. Arvonnassa voittaneet ovat saaneet sähköpostitse tiedon voitostaan.

Lisätietoa

palaute(at)promedico.fi