Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelu on säännöllinen ja tavoitteellinen keskustelu työntekijän ja esimiehen välillä. Sen tavoitteena on tukea työntekijän kehittymistä ja auttaa tiedon kulussa organisaation sisällä.

Taitoni.fi tukee kehityskeskustelua

  • Kun tulostat Taitoni.fi -palvelusta raportin viime vuodelta, saat kehityskeskusteluun ajankohtaisen listan koulutuksistasi.
  • Kehityskeskustelussa esiin nostetut tavoitteet kannattaa kirjata Taitoni.fi -palveluun. Näin voit seurata miten koulutukset vievät sinua kohti tavoitteitasi.

Pro Medicon kehityskeskustelumateriaalit ovat vapaasti ladattavissa ja muokattavissa.

Lataa kehityskeskustelulomake

Lataa ryhmäkehityskeskustelulomake

Lataa harjoitus osaamisen kehittämisestä


Pro Medico kehitti kumppanuushankkeessa yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa terveydenhuoltoon ja erityisesti lääkäreille soveltuvan yksilö- ja ryhmäkehityskeskustelumallin.