Koulutuksen järjestäminen

Koulutuksen järjestämiseen liittyvät tehtävät

Koulutuksen järjestämiseen liittyy monia vastuutehtäviä ja aikataulutusta. Dokumentti sisältää ohjeita järjestäjille ja ehdotusaikataulun tehtävien hoitamiselle.

Opas täydennyskoulutuksen järjestäjille

Uudistettu opas tarjoaa tukea täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, lääkärien koulutuskalenterin käyttöön sekä vaikuttavan posterin tekoon. Aiheena myös sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja lääkärin oma tavoitteellinen oppiminen


Täydennyskoulutussuositus

Pro Medicon täydennyskoulutussuositukseen sitoutuneet yhdistykset voivat käyttää alla olevaa merkkiä ja diaa koulutusmateriaaleissaan. Heidän koulutuksensa korostuvat myös Lääkäreiden koulutuskalenterissa. Katso ohjeet sitoutumiseen ja lista sitoutuneista yhdistyksistä.

Sitoutuminen täydennyskoulutussuositukseen -dia

Pro medicon suositus täydennyskoulutuksesta

Pro medicon suositus täydennyskoulutuksesta


EACCME -akkreditointi

Monilla erikoisaloilla alan kehityksessä pysyminen merkitsee aktiivista osallistumista kansainvälisiin koulutuksiin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa on käytössä täydennyskoulutustilaisuuksien pisteytysjärjestelmä, jossa lääkärit keräävät täydennyskoulutuspisteitä koulutustilaisuuksista.

Euroopan erikoislääkärijärjestöjä edustava UEMS on perustanut EACCME:n (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) koordinoimaan täydennyskoulutuspisteiden hyväksymistä Euroopassa. Jos järjestät Suomessa kansainvälistä konferenssia, sille kannattaa hakea EACCME:n täydennyskoulutuspisteitä.

Mitä hyötyä hyväksymisestä on?

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta

  • Kansainväliset koulutuspisteet voi hakea yhden järjestelmän kautta.
  • Koulutustilaisuuden ilmoitus julkaistaan EACCME:n koulutuskalenterissa.
  • Koulutusta on helpompi markkinoida kansainvälisille osallistujille.
  • Useampi toisesta maasta tuleva osallistuja on halukas osallistumaan tilaisuuteen.

Osallistujan näkökulmasta

  • Täydennyskoulutuspisteet on haettu valmiiksi. Niitä ei tarvitse hakea uudestaan omassa maassa.
  • EACCME:n arvioinnin läpäiseminen on osoitus koulutuksen korkeasta laadusta.

Miten toimin?

EACCME:n verkkosivuilla on sähköinen hakemuslomake, johon rekisteröidytään käyttäjäksi. Hakemus on tilaisuuskohtainen. Lomakkeelle kuvataan tilaisuuden perustietojen lisäksi kohdeyleisö, opetustapoihin liittyviä asioita, palautteen kerääminen ja taloudelliset sidonnaisuudet. Hakemukseen voi lisätä liitteinä ohjelman tai muuta koulutukseen liittyviä dokumentteja.

Miten hyväksyminen tapahtuu?

Koulutus arvioidaan siinä maassa, jossa se pidetään. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota koulutuksen sisältöön ja muotoon. Sisällön arvioi alan Suomalainen erikoislääkäriyhdistys tai muu nimetty sisällön asiantuntijaorganisaatio. Koulutuksen toteutusta arvio kansallisesti sovittu taho, Suomessa Pro Medico. Jos molemmat päätyvät suosittamaan hyväksyntää, tilaisuus lisätään EACCME:n päivittyvälle listalle. Koulutuksen järjestäjä voi sen jälkeen viestinnässään kertoa EACCME:n hyväksynnästä ja täydennyskoulutuspisteiden vastaavuudesta.

Lisätietoja akkreditointimenettelystä ja sen kustannuksista EACCME:n sivuilla.
Pro Medicon puolesta yhteyshenkilönä toimii Kristiina Patja. Yhteystiedot