Pro Medicon hallitus

  • Juha Pekka Turunen (puheenjohtaja) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
  • Sami Heistaro Suomen Lääkäriliitto
  • Leila Niemi-Murola Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
  • Jaana Puhakka Suomen Lääkäriliitto
  • Ulla Wiklund Finska Läkaresällskapet

Asiantuntijajäsenet:

  • Emma Hokkila Suomen Lääkäriliitto
  • Jussi Merenmies Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Hallituksen jäsenten sidonnaisuudet