TÄYDENNYSKOULUTUS-SUOSITUKSIIN SITOUTUMINEN

Yhdistys (toimija) voi saada luvan ilmoittaa sitoutuneensa Pro Medicon suositukseen, kun

 1. toimija on yleishyödyllinen
 2. toimija toimii lääkärien täydennyskoulutuksessa
 3. lääkärit ovat koulutuksen merkittävä kohderyhmä.

Suosituksiin sitoutumista voi anoa lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen Pro Medicon toiminnanjohtajalle.

Kerro sitoutumisesta koulutuksen yhteydessä

Suosituksiin sitoutuneet yhdistykset voivat käyttää alla olevaa merkkiä verkkosivuillaan ja koulutuksen ohjelmissa. Merkkiä ei saa käyttää kaupallisten toimijoiden materiaalissa.

Verkossa kuva linkitetään osoitteeseen http://www.promedico.fi/suositukset/


Lataa sitoutumismerkki

.jpg-muodossa (verkkosivuille)

.jpg-muodossa (painotuotteita varten)


Suosituksiin sitoutuneet yhdistykset

Seuraavat yhdistykset ovat sitoutuneet Pro Medicon täydennyskoulutusta koskevaan suositukseen. Näiden yhdistysten järjestämät tilaisuudet on merkitty koulutuskalenterissa Pro Medicon sertifikaattimerkillä.

 • Duodecim -seuran Viipurin seudun paikallisosasto ry 
 • Etelä-Karjalan Lääkäriseura ry 
 • Filha ry 
 • Finska Läkaresällskapet rf 
 • Gynaecologi Practici ry
 • Gynekologisen Kirurgian Seura ry
 • Helsingin Seudun Duodecim Seura ry
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - pään ja kaulan kirurgia ry 
 • Laaksojen Lääkärit ry 
 • Lääketieteellinen radioisotooppiyhdistys ry 
 • Lääketieteellinen ultraääniseura ry
 • Lääkäripalveluyritysten yhdistys ry 
 • Medici Practici ry 
 • Nuorten Lääkärien Yhdistys ry 
 • Oulun Duodecim seura ry 
 • Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys 
 • Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
 • Skooppi eli Suomen koulu- ja
 • opiskeluterveyden yhdistys 
 • Societas Gerontologica Fennica ry 
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry 
 • Suomen akuuttilääketieteen yhdistys ry
 • Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistys 
 • Suomen Anestesiologiyhdistys ry 
 • Suomen Angiologiayhdistys ry 
 • Suomen Artroplastiayhdistys ry 
 • Suomen Audiologilääkärit ry 
 • Suomen Dermatopatologiyhdistys ry 
 • Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry
 • Suomen Fysiatriyhdistys ry
 • Suomen Gastroenterologiayhdistys ry
 • Suomen Gastrokirurgit ry 
 • Suomen Gynekologiyhdistys ry 
 • Suomen Hematologiyhdistys ry 
 • Suomen Ihotautilääkäriyhdistys 
 • Suomen Infektiolääkärit ry 
 • Suomen Kardiologinen Seura ry 
 • Suomen Kehitysvammalääkärit ry 
 • Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry 
 • Suomen Kirurgiyhdistys ry 
 • Suomen Kivuntutkimusyhdistys 
 • Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry 
 • Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys 
 • Suomen Kliinisen Neurofysiologian Yhdistys ry 
 • Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen yhdistys ry 
 • Suomen Lastenhematologian ja -onkologian yhdistys ry 
 • Suomen Lastenkirurgiyhdistys - Sulamaa-seura 
 • Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry 
 • Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry 
 • Suomen Lastenortopedinen yhdistys 
 • Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry 
 • Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys 
 • Suomen Lääkäriliitto 
 • Suomen Manuaalisen Lääketieteen Yhdistys 
 • Suomen Menopaussitutkimusseura ry
 • Suomen Nefrologiyhdistys ry 
 • Suomen Neurokirurginen Yhdistys ry 
 • Suomen Neurologinen Yhdistys ry 
 • Suomen Ortopediyhdistys ry 
 • Suomen Perinatologinen Seura ry 
 • Suomen Psykiatriyhdistys ry
 • Suomen Radiologiyhdistys ry 
 • Suomen Reumaortopediyhdistys ry 
 • Suomen Reumatologinen Yhdistys ry 
 • Suomen Rintasyöpäryhmä ry 
 • Suomen Silmäkirurgiyhdistys ry 
 • Suomen Silmälääkäriyhdistys ry 
 • Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry
 • Suomen sukellus ja ylipainelääketieteellinen yhdistys ry
 • Suomen Suu- ja leukakirurgiyhdistys ry 
 • Suomen Transplantaatiokirurginen Yhdistys ry 
 • Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry 
 • Suomen Verenpaineyhdistys ry 
 • Suomen Yleiskirurgian Yhdistys ry 
 • Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry 
 • Suomen Yleislääkärit ry 
 • Tampereen Lääkäriseura ry 
 • Terveydenhuoltolääkärit ry
 • Tieteellinen hypnoosi ry