Pro Medico - Stödorganet för läkarnas professionella utveckling

Pro Medico ”Stödorganet för läkarnas professionella utveckling” är en förening som har grundats för att främja läkarnas yrkesmässiga utveckling och fortbildning, samt för att producera hjälpmedel till stöd för detta. Föreningen upprätthåller en fortbildningskalender och deltar i utvecklingsprojekt tillsammans med olika organisationer inom hälso- och sjukvården.

En kontinuerlig uppdatering av kunskaper och färdigheter krävs för att behärska det medicinska kunnandet. Mängden vetenskapliga fakta ökar, strukturerna inom hälso- och sjukvården förändras och befolkningen åldras. I läkareden förbinder sig läkarna till att upprätthålla hög yrkesskicklighet och att utvärdera kvaliteten av sitt arbete. Detta kräver kontinuerlig fortbildning.

 

Postadress: 

Pro Medico
PB 49
00501 Helsingfors

Besöksadress:
Backasgatan 2
Helsingfors

Kristiina Patja
Verksamhetsledare
040 4870111
förnamn.efternamn@promedico.fi

Kristiina Turunen
Projekt specialist
0400 142 615
förnamn.efternamn@promedico.fi