Usein kysyttyä

Usein kysyttyä -sivuille lisätään kysymyksiä ja vastauksia tarvittaessa. Lisätietoa: palaute@promedico.fi

Miksi Taitoni

Miksi käyttäisin Taitoni.fi -palvelua?

Lääkäreillä on eettinen ja lainmukainen velvoite pitää ammattitaitoa yllä. Tällä hetkellä sitä ei varsinaisesti seurata, mutta ammattikunnan kannattaa miettiä miten toimia, jos tilanne muuttuu.

Seitsemän maata kymmenestä EU:ssa seuraa lääkärien täydennyskoulutusta ja ammatillisen kehittymisen toteutumista ja ammattipätevyysdirektiivissä on aineksia pakollisuuteen jatkossa. EU-komission esityksessä se oli jo, mutta sitä loivennettiin parlamentissa. On lääkärikuntamme etu, jos voimme osoittaa yhdessä pitävämme huolta ammattitaidostamme ja voimme osoittaa sitoumuksemme tähän eettiseen velvollisuuteen ja ammatilliseen oikeuteen, ennemmin profession kuin valtion tekemänä.

Miksi Taitoni.fi on maksullinen palvelu?

Taitoni.fi avattiin vuonna 2014. Taitoni.fi on lääkärien kanssa yhteistyössä kehitetty, rakennettu ja ylläpidetty verkkopalvelu, jossa yhdistyy Lääkäriliiton ja Duodecimin sähköisiä palveluja. Sitä hallinnoivat lääkärijärjestöt yhdessä. Taitoni.fi on lääkärijärjestöjen yhteistoimintaa ja ne ovat rahoittaneet kehitystyön. Palvelun vuosimaksu on 40 euroa. Maksun voi vähentää verotuksessa. Vuosimaksu kattaa kuluja, joita syntyy palvelun kehittämisestä ja ylläpidosta.

Taitoni-hanke ei ole ollut ilmainen. Tuloksena on maailmanlaajuisesti ykkösluokan tuote. EU on koko ajan kiristänyt lääkärien valvontaa. Suomessa on jo nostettu keskusteluun eläkeikäisten lääkäreiden oikeus ammatinharjoittamiseen. Ammatillista pätevyyttä valvoo jatkossa joko valtiovalta tai professio itse. Lääkärikunta haluaa, että sen työn tekee professio. Siihen on valmistauduttu tällä järjestelmällä, joka toivotaan otettavan laajalti käyttöön lääkärien keskuudessa. Lääkärijärjestöjen tavoite on ylläpitää ammatillisen kehittymisen autonomia.

Miksi Taitoni.fi ei kuulu Lääkäriliiton tai Duodecimin jäsenmaksuun?

Lääkäriliiton jäsenmaksulla lääkäri saa mm. työttömyys- ja potilasvakuutukset, Lääkärilehden, lakimiespalvelua ja monia jäsenpalveluja sekä etuuksia. Ne katetaan jäsenmaksulla.

Esimerkiksi potilasvakuutus on monissa muissa maissa erillinen maksu jäsenmaksun ohella. Vuodessa Lääkäriliitto maksaa huomattavan summan tästä jäsenpalvelusta vakuutuspoolille. Monissa maissa myös työttömyysvakuutusmaksu on erillinen. Lääkärien ansiot ovat kehittyneet hyvin, Lääkäriliiton aktiivisen edunvalvonnan toimesta.

Lääkärijärjestöjen yhteinen toiminta on erityisen tärkeää, kun lääkäriprofession asemaa pyrkivät toimillaan muuttamaan valtio, kunnat ja työnantajat. Viimeisimpänä ovat mm. sote-uudistus ja e-reseptin lainsäädännön sisältöön saadut järkeistykset, joita yksittäinen lääkäri ei voisi saada aikaan.

Mitä lääkärien ammatillisen kehittymisen valvonta maksaa muissa EU-maissa?

Muissa EU-maissa lääkärit joutuvat maksamaan tästä järjestelmästä valtiolle. Hinta ei koskaan ole alle 100 euron - paikoin jopa yli 200 euroa. Iso-Britanniassa viiden vuoden välein tehtävä arviointi maksaa lääkärille 570 euroa. Järjestelmän ylläpito ja kehittäminen maksaa.

Mikä on Pro Medico?

Pro Medico on lääkärijärjestöjen (Suomen lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet) yhteistyössä perustama yhdistys, jonka tehtävänä on edistää lääkäreiden ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Toiminta alkoi arkkiatri Risto Pelkosen aloitteesta 2002. Ks arkkiatrin kirje kollegoille.

Käyttöohjeita

Miten lisään ulkomaisen koulutuksen tiedot?

Ulkomaisen koulutuksen tietoja ei yleensä voi hakea automaattisesti sähköisestä Koulutuskalenterista. Valitse Opiskelu-välilehti ja sieltä Koulutustilaisuus. Lisää uusi tilaisuus ja valitse "Ulkomailla". Täytä tilaisuuden tiedot, oma oppimisesi ja tallenna.

Miksi työnantajatiedoissa näkyy joka vuosi merkintä/sama työnantaja?

Työpaikka- ja luottamustoimitiedot tuodaan käyttäjälle Lääkäriliiton jäsenrekisteristä. 1970-luvun lopulta vuoteen 2011 asti tieto kerättiin poikkileikkauksena Lääkärikyselyssä. Erilaiset jäsenyystiedot alkavat aina ilmoituspäivän mukaan. Työpaikkatiedot tallennettiin siis kyselyn päivämäärällä ja joka vuodelta voi olla sama työpaikkatieto usealla eri rivillä. Vanhat työpaikkatiedot tuodaan vain kerran Lääkäriliiton jäsenrekisteristä henkilön kirjautuessa Taitoni.fi -palveluun ensimmäistä kerran. Työpaikkatietojen muokkaukset Taitoni.fi -palvelussa eivät siirry Lääkäriliiton jäsenrekisteriin.

Käyttäjien vanhojen työpaikkatietojen tuomista Taitoni.fi -palveluun pohdittiin pilottiryhmässä, mutta päädyttiin kuitenkin tuomaan ne mukaan, sillä käyttäjä voi niitä itse muokata. Työpaikkatietojen muokkaus onnistuu korjaamalla päivämääriä ja poistamalla turhia rivejä. Esimerkiksi jos olet työskennellyt Keski-Suomen keskussairaalassa vuodesta 1995 lähtien ja olet aktiiviseti vastannut Lääkärikyselyyn, voi sinulla olla sama työpaikka 18 kertaa. Muokkaa ensimmäistä riviä aloituspäivämäärän osalta tarvittaessa ja jätä loppupäivämäärä auki. Poista kaikki muut rivit.

Tietosuoja

Mihin tietojani voidaan käyttää?

Taitoni.fi tuo lääkärin omaan käyttöön tietoja eri tietokannoista, mutta Taitoni.fi-tietokanta ei yhdistä henkilötietoja koulutustietoihin. Suomessa ei seurata koulutuksen toteutumista, siksi näitä tietoja ei yhdistetä. Tietoja voidaan koota tunnisteettomana tietomassana ilman yksilön tunnistamista.

Kuka voi nähdä sisällön, mitä Taitoni.fi -palvelussa on? Miten tietojani käsitellään?

Taitoni.fi -tieto on tunnisteetonta. Tietokannat yhdistetään käyttäjän näkymään numerosarjan perusteella, ei henkilötunnuksella. Taitoni.fi -palvelun tekninen pääkäyttäjä voi yhdistää tarvittaessa Taitoni.fi -tiedon ja henkilötiedon. Tietoja käsitellään henkilötietolain ja tietosuojalain mukaisesti. Jos haluat saada rekisteriselosteen tiedoistasi, sinun tulee tulostaa Raportit-välilehdeltä "Muodosta CV" ja valita kaikki tiedot, niin näet, mitä tietoja olet tallentanut. Muita tietoja ei Pro Medicolla ole käytössä. Jos sinulle jää kysyttävää tietosuojasta, ole meihin yhteydessä: palaute(at)promedico.fi.

Onko palvelu salattu? Kuinka hyvin tietoni ovat tallessa Taitoni.fi -palvelussa?

Taitoni.fi toimii Lääkäriliton Fimnet-tunnuksilla, joka on keskivahvasti salattu palvelu. Fimnet-tunnuksen voi tilata tai uusia vain pankkitunnistautumisen kautta. Tietoni.fi- tietokanta ja Lääkärirekisteri säilytetään hyvin suojatuilla palvelimilla.

Voiko Taitoni.fi:stä lähettää tietoja?

Taitoni.fi ei lähetä tietoja mihinkään. Jos haluat jakaa tietojasi, niin sinun tulee tulostaa ne Raportit-välilehden ”Muodosta CV” –toiminnosta ja tallentaa joko word- tai pdf-muotoinen tiedosto koneellesi ja liittää se sähköpostiin tai muulla tavoin jakaa.

Käytön päättäminen

Jos päätän lopettaa Taitoni.fi -käytön, mitä tiedoilleni tapahtuu?

Palvelun voi päättää ilman eri ilmoitusta jättämällä tilausmaksu maksamatta ( toimintaohje vuodesta 2018 alkaen). Tällöin käyttöoikeus päättyy kahden (2) viikon kuluttua. Pro Medico ei säilytä tietoja, joita käyttäjä on syöttänyt, sillä tietosuojaa koskevat säännöt eivät salli sitä. Tietoja ei voi säilyttää määrättömiä aikoja. Poistamme noin 3-6 kk aikana niiden lääkärien tiedot, jotka ovat ilmoittaneet, etteivät halua enää olla käyttäjiä. Lääkäriliiton jäsenrekisterin tietoihin Taitoni.fi -käytön lopettaminen ei vaikuta. 

Miten saan tiedot itselleni talteen?

Taitoni.fi -palvelun tiedot ovat lääkärin käytössä, vaikka hän päättää jättää palvelun: Käyttäjä voi ennen käytön lopettamista tuoda tiedot omalle tietokoneelleen. Kaikki tiedot, myös ne, jotka tuodaan Lääkäriliiton tietovarannoista, saa tuotua omalle koneelle sekä word- että pdf-muodossa. Koottu tieto muodostaa siten ansioluettelon ja koulutustietojen tallennuksen pohjan. Raportit-välilehdeltä voi tuoda kohdasta "Muodosta CV" kaikki tiedot, ks. kuva.

Muodosta_cv.png

Mitä jos haluan palata uudelleen käyttäjäksi?

Jos haluat palata käyttäjäksi joudut syöttämään koulutustietosi uudelleen. Ansioluetteloon tiedot tulevat automaattisesti Lääkäriliiton jäsenrekisteristä. Koulutustilaisuuksien tiedot saa jälkikäteen vuodesta 2011 lähtien haettua sähköisestä Koulutuskalenterista ja tallenettua tietoihisi.