Pro Medico on lääkärijärjestöjen Finska LäkaresälsskapetSuomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Lääkäriliitto perustama ja omistama yhdistys. Yhdistyksen pidempi nimi on Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Pro Medico on perustettu vuonna 2007 ja se jatkaa Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston työtä.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea lääkärien ammatillista kehittymistä.

PRO MEDICON STRATEGIA

Visio 2017:  Pro Medico on tunnettu ja arvostettu lääkärien osaamisen  kehittäjä.

Toiminta-ajatus: Pro Medico tuottaa menetelmiä, välineitä ja toimintatapoja lääkärien ammatillisen kehittymisen tueksi ja varmistamiseksi.

Ammatillisen osaamisen tavoitetila

Vastuu ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja seurannasta säilyy ammattikunnalla. Tämä edellyttää, että lääkärit ovat sitoutuneita kehittämään ammattitaitoaan suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Lääkärien osaamisen alueet on yhteisesti sovittu.

Täydennyskoulutuksen järjestäjät ovat sitoutuneita Pro Medicon suosituksiin. Koulutus perustuu lääkärien ja terveydenhuollon tarpeisiin. Koulutus on toteutukseltaan monipuolista, korkeatasoista ja läpinäkyvää. Pro Medicon merkki on täydennyskoulutuksen laadun tae.

Terveydenhuollon toimintayksiköt tukevat ammatillista kehittymistä ja luovat sille edellytykset. Ammatillisen osaamisen kehittäminen on osa työhyvinvointia ja laatutyötä.

Pro Medico ammatillisen kehittymisen tukena

Pro Medico on tunnettu ja arvostettu lääkärien osaamisen kehittäjä yhteiskunnassa. Pro Medico edistää perustajajäsentensä ja muiden toimijoiden kanssa terveydenhuollon korkeaa tasoa ja potilasturvallisuutta. Pro Medico vahvistaa lääkärien ja yhteiskunnan välistä luottamusta.

Osaamisen työväline Taitoni.fi tekee lääkärien ammatillisen kehittymisen näkyväksi. Sen laaja käyttö säilyttää ammatillisen kehittymisen seurannan lääkärikunnalla. Samalla Taitoni.fi toimii tukena täydennyskoulutuksen tarpeiden ja koulutuksen laadun arvioinnissa.