Pro Medico on lääkärijärjestöjen Finska LäkaresälsskapetSuomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Lääkäriliitto perustama ja omistama yhdistys. Yhdistyksen pidempi nimi on Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Pro Medico on perustettu vuonna 2007 ja se jatkaa Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston työtä.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea lääkärien ammatillista kehittymistä.

PRO MEDICON STRATEGIA

Visio 2017:  Pro Medico on tunnettu ja arvostettu lääkärien osaamisen  kehittäjä.

Toiminta-ajatus: Pro Medico tuottaa menetelmiä, välineitä ja toimintatapoja lääkärien ammatillisen kehittymisen tueksi ja varmistamiseksi.

Ammatillisen osaamisen tavoitetila

Vastuu ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja seurannasta säilyy ammattikunnalla. Tämä edellyttää, että lääkärit ovat sitoutuneita kehittämään ammattitaitoaan suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Lääkärien osaamisen alueet on yhteisesti sovittu.

Täydennyskoulutuksen järjestäjät ovat sitoutuneita Pro Medicon suosituksiin. Koulutus perustuu lääkärien ja terveydenhuollon tarpeisiin. Koulutus on toteutukseltaan monipuolista, korkeatasoista ja läpinäkyvää. Pro Medicon merkki on täydennyskoulutuksen laadun tae.

Terveydenhuollon toimintayksiköt tukevat ammatillista kehittymistä ja luovat sille edellytykset. Ammatillisen osaamisen kehittäminen on osa työhyvinvointia ja laatutyötä.

Pro Medico ammatillisen kehittymisen tukena

Pro Medico on tunnettu ja arvostettu lääkärien osaamisen kehittäjä yhteiskunnassa. Pro Medico edistää perustajajäsentensä ja muiden toimijoiden kanssa terveydenhuollon korkeaa tasoa ja potilasturvallisuutta. Pro Medico vahvistaa lääkärien ja yhteiskunnan välistä luottamusta.

Osaamisen työväline Taitoni.fi tekee lääkärien ammatillisen kehittymisen näkyväksi. Sen laaja käyttö säilyttää ammatillisen kehittymisen seurannan lääkärikunnalla. Samalla Taitoni.fi toimii tukena täydennyskoulutuksen tarpeiden ja koulutuksen laadun arvioinnissa.


Vuonna 2017 Pro Medico täyttää 10 vuotta.
 
Vuosikymmenen kunniaksi pidettiin 2.11.2017  Oppiminen ja osaaminen näkyväksi - hoidon laatu ja turvallisuus paremmaksi -Pro Medico 10-vuotta juhlaseminaari  Finska Läkäresällskapetin tiloissa.

Kuvia juhlaseminaarista voi katsoa tästä.

Juhlaseminaarissa puhuivat toiminnanjohtaja Tuija Brax Sydänliitosta, ylitarkastaja Satu Räsänen Valvirasta ja Claned Oy:n johtava koulutusasiantuntija Topi Litmanen. Tuija Brax:n aiheena oli Sydänliiton näkökulmasta se, mitä osaamista kansalainen ja potilas odottavat nyt ja tulevaisuudessa. Luennossaan hän käsitteli kysymyksiä siitä, miten tulevassa Sotessa toteutuvat ehjät hoitopolut ja asiakassuunnitelmien ketjutus. 

Satu Räsäsen luennon aihe ¨Miten terveydenhuollon valvonnassa näkyvät lääkärien osaamisen ongelmat¨  perustui Räsäsen Turun yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan tekemään Pro  gradu -tutkielmaan. Mielenkiintoisia tuloksia sisältävän tutkielman voi lukea täältä: 
http://www.doria.fi/handle/10024/143487

Pro Medico palkitsi aktiivisia Koulutuskalenterin ilmoittajia.
Pro Medico päätti juhlavuoden kunniaksi palkita aktiivisia Lääkärin Koulutuskalenterin ilmoittajia. Palkitut ovat toiminnallaan edistäneet hyvää täydennyskoulutusta, toimineet niin, että tietoisuus koulutuksista on saavutettavissa ja jotka ovat aktiivisesti olleet mukana kehittämässä Lääkärien Koulutuskalenteria. Palkinnon saivat Työterveyslaitos, Suomen Kardiologinen seura ja aluekoordinaattori Raija Kantanen, Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksestä. Palkinnot jaettiin yhdistyksen 10-vuotisseminaarissa 2.11.2017. 

 Perustajajäsenet yhteiskuvassa.  Kuvassa eturivistä vasemmalta oikealle: Kristiina Patja, Krister Höckerstedt, Arja Helin-Salmivaara, Amos Pasternak, Ulla Wiklund. Takana vasemmalta oikealle: Juha Pekka Turunen, Hannu Halila. 

Perustajajäsenet yhteiskuvassa.

Kuvassa eturivistä vasemmalta oikealle: Kristiina Patja, Krister Höckerstedt, Arja Helin-Salmivaara, Amos Pasternak, Ulla Wiklund. Takana vasemmalta oikealle: Juha Pekka Turunen, Hannu Halila.