Lääkäri työssä

Lääketieteellinen tieto lisääntyy 50:llä erikoisalalla niin nopeasti, että on mahdotonta hallita kaikkea uutta tietoa. Samoin kehittyy lääketieteellinen teknologia ja terveydenhuoltojärjestelmä. On osattava erottaa työn kannalta mielekäs ja hyödyllinen informaatio, taidot ja käytännöt.

Uuden informaation käsitteleminen ja sen hyödyntäminen edellyttävät hyviä oppimisvalmiuksia ja jatkuvaa ammatillista kehittymistä.

Miksi käyttäisit Taitoni.fi -palvelua?

Oppimista tapahtuu jatkuvasi ja sitä voi tehostaa tekemällä sen suunnitelmallisesti ja näkyväksi. Lääkärin työssä tarvitaan laajaa osaamista, lääketieteellinen tieto ei muutu hoidoksi ilman vuorovaikutusta. Hahmottamalla osaamisen osa-alueina, näet helpomminoman tilanteesi, vahvuudet ja kouluttautumisen katveet. Kun kirjaat tavoitteita ja oppimistilanteita, huomaat kehittyväsi ja toisaalta uusia oppimisen tarpeita.

Lääkärin oikeus ja velvollisuus on kehittää työtään ja kehittyä monipuolisesti.

Lääkärin pitää hallita ammatissa tarvittava lääketieteellinen sisältö. Tämän lisäksi lääkärin työssä tarvitaan muitakin taitoja. Työssä jaksamisen kannalta esimerkiksi yhteisötaitojen pohtiminen tai terveyden edistämisen taidot voivat olla ajankohtaisia. Johtaminen lähtee oman työn hallinnasta. Oppimisen taitoja joutuu kehittämään teknologian kehittyessä. Monipuolinen ammatillinen kehittyminen vaatii aikaa ja paneutumista, ainakin välillä.

Uralla eteneminen ja uudet haasteet

Taitoni-palvelu auttaa sinua uralla etenemisen eri vaiheissa.

Taitoni.fi tulostaa käyttöösi ajantasaisen ansioluettelon aina, kun sitä tarvitset. Taitoni.fi:stä saat myös portfolion laatimiseen hyödyllistä materiaalia valmiissa muodossa. Muistiinpanoista voit seurata, millaisia asioita olet oppimistilanteissa pohtinut.

Tarvitset työtä hakiessasi ajantasaisen ansioluettelon sekä ammatillisen osaamisen portfolion, joka kuvaa henkilökohtaisen osaamisesi vahvuudet osa-alueittain. Portfolio havainnollistaa suunnitelmallisen ammatillisen kehittymisen.

Oma oppiminen kannattaa kirjata uran eri vaiheissa, vaikka uralla eteneminen ei olisi ajankohtaista.

Erityispätevyys

Taitoni.fi tukee erityispätevyyden hakemustasi.

Lääkäriliiton myöntämät erityispätevyydet edellyttävät 2–4 vuoden suunnitelmallista opiskelua ja työskentelyä. Erityispätevyyden tavoitteiden pitää täyttyä monipuolisesti käytännön palvelussa.

Käytännön palvelut näkyvät Taitoni-palvelun ansioluettelossa sekä koulutussuunnitelmassa ja sen etenemisen raportoinnissa. Erityispätevyyden hakemukseen liitetään kuvaus siitä, miten hakija on kehittänyt käytännön ja teoreettista osaamistaan.

Huom! Kun kirjaat erityispätevyyden tavoitteet henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja liität tavoitteen oppimistapahtumaan, saat teoreettisen koulutuksen kertymään aiheen mukaisesti Taitoni-palvelussa.

Lääkärien kouluttajat

Taitoni.fi tarjoaa hyödyllisen työvälineen kouluttavan lääkärin ammatillisen kehittymisen seurantaan.

Lääkärikouluttaja pitää oman ammattitaidon ajan tasalla, mutta korostaa myös opettamisen ja kehittämisen osaamistaan. Kouluttaja tekee näkyväksi oman oppimisen polkunsa, arvioi omaa kehittymistä ja saa palautetta. Kun osallistut koulutukseen, voit kertoa siitä koulutettavillesi sosiaalisessa mediassa.

Tiesithän, että voit jakaa koulutustapahtumia sosiaalisessa mediassa.

Ammatinharjoittajana eläkkeellä

Taitoni.fi tarjoaa kätevän työvälineen ammatillisen kehittymisen dokumentointiin eläkeiässä.

Terveydenhuollon palveluyritykset rajoittavat ammatinharjoittamista lääkäreillä, jotka ovat ohittaneet vanhuuseläkeiän. Eläkeikäisenä ammatinharjoittajana osoitat pitäväsi ammattitaidon kunnossa osallistumalla täydennyskoulutukseen ja seuraamalla lääketieteellistä tutkimusta vuosittain. Tämän ammatillisen kehittymisen voit kirjata helposti Taitoni.fi:ssä ja saat tulostettua sen yhtenä dokumenttina.