Erikoistumisen vaiheissa

Erikoislääkärin pätevyys saavutetaan tekemällä lääkärin työtä ja asettamalla oppimistavoitteita erikoisalan tavoitteiden mukaisesti. Lääkärin työhistoria kertyy vuosien mittaan useissa eri työpaikoissa. Kun tallennat jatkuvasti työhistoriaasi Taitoni-palveluun, työkuukausien laskeminen tutkintosuorituksen loppuvaiheessa helpottuu. Erikoislääkärin pätevyysvaatimukset jakautuvat useimmiten laajempiin kokonaisuuksiin. Kun kirjoitat ne omiksi tavoitteeksikseen, saat oppimistapahtumat automaattisesti järjesteymään niiden mukaisesti. Huomaahan tallentaa osallistumistodistukset tallennustilaan ja et tarvitse enää säilyttää liitetiedostoja eri paikoissa.

Opit samalla käyttämään työhistorian kirjauksessa lääkärin ammatillisen kehittymisen osa-alueita eli kompetensseja. Tulevaisuudessa erikoislääkäritutkinnot perustuvat ammatillisen kehittymisen kompetensseihin.

Taitoni.fi:ssä todistukset ovat yhdessä paikassa. Osa tallentuu automaattisesti Oppiportistatai Lääketiedetapahtumista. Kirjaa tavoitteet kokonaisuuksina Taitoni.fi:n tavoitteiksi, niin saat oman oppimisesi järjestykseen tavoitteen mukaisesti.

Kehittymissuunnitelman tukena Taitoni.fi

Erikoistumisen aikana tehdään vähintään vuosittain tehdään suunnitelma seuraaavalle vuodelle oppimistavoitteet ja toteutussuunnitelma. Sen tueksi tarvitaan tietoa edellisen vuoden oppimisesta, koulutuksista ja kokemuksista. Taitoni.fi:hin voi tallentaa toimipaikalla tapahtuvaa oppimista, haastavia potilastapauksia, koulutustilaisuuksia tai muuta oppimista vuoden varrelta, jolloin näet mitä olet tehnyt oppimistyönä. Kompetenssit auttavat suunnittelmaan oppimista laaja-alaisesti. Voit tallentaa saamasi palautteet Taitoni.fi:hin ja niin ne kulkevat mukanasi työpaikasta toiseen. Taitoni.fi jää käyttöösi koko lääkärin uralle, joten voit hyödyntää erikoistumisen aikana tekemääsi myöhemmin muissa pätevöitymiissä tai työnhaussa.

Onko Taitoni.fi lokikirja?

Taitoni.fi ei ole lokikirja. Voit kuitenkin Taitoni-palvelussa seurata erikoislääkärin tutkinnon etenemistä ja pitää koulutukset ja verkkokurssit järjestyksessä.

Useimpiin erikoiskoulutuksiin sisältyvä lokikirja kertoo erikoistumisen tavoitteet. Erityispätevyyttä suorittava täyttää oppimiskansiota, portfoliota. Tallenna se Taitoni-palveluun:

  1. Tallenna lokikirjasi/oppimiskansiosi Taitoni.fi-palvelun tallennustilaan (Raportit>Tallennustila)
  2. Lataa samaan tallennustilaan koulutustapahtumista todistukset ja muut tärkeät dokumentit, kuten työ- ja tutkintotodistukset, rahoitushakemukset, palauteraportit ja muut asiakirjat.
  3. Lataa tai skannaa ja tallenna kaikki Taitoni.fi-palveluun.
  4. Näin sinulla on Taitoni.fi:ssä aina saatavilla lokikirjasi ja muut tärkeät asiakirjat erikoistumista, jatko-opintoja tai erityispätevyyttä varten.