Opiskelijat elinikäisen oppimisen alussa

Lääkärillä on eettinen velvollisuus pitää yllä ammattitaitoaan lääketieteen kehittyessä.

 

Lääkäriksi kasvaminen alkaa kuuden vuoden yliopisto-opinnoilla ja jatkuu sen jälkeen työelämässä. Erikoistumisopinnot jollekin lääketieteen 50 erikoisalasta kestävät tämän jälkeen vielä vähintään kuusi vuotta. Moni syventää akateemista osaamistaan väitöstutkimuksessa.

Tulevaisuus haastaa miettimään, mitä sinä itse haluat. Lääkäriksi kasvamisen tie ei välttämättä ole suora eikä sellainen kuin alunperin suunnittelet. Itsetuntemus auttaa rakentamaan osaamista ja pätevöitymistä matkan varrella.

Huolehdi siksi ammatillisesta kehittymisestä jo työuran alusta saakka. Tallenna osaamistasi ja sen kehittymistä Taitoni.fi-palveluun.

Kesätöissä

Tallenna työssä oppiminen jo kesätöiden yhteydessä Taitoni-palveluun. Täydennyskoulutusta on tarjolla myös kesäaikaan. Opit myös kollegoilta koko ajan. Näin osaat kertoa työhakemuksessa, mitä olet oppinut käytännössä. Kerro, mitä osaat ja mistä olet kiinnostunut.

Muista, että siisti ansioluettelo, työhistoria ja ote osaamisen kehittämisestä antavat sinusta hyvän kuvan.

Ulkomailla

Useissa Euroopan maissa lääkäri on jo pitkään joutunut osoittamaan oman ammatillisen kehittymisensä säännöllisesti säilyttääkseen oikeutensa harjoittaa lääkärin ammattia.

Jos suunnittelet työskentelyä ulkomailla, ammatillinen kehittyminen kannattaa dokumentoida pidemmältä ajalta. Monessa Euroopan maassa oikeudet ammatinharjoittamiseen myönnetään hakemuksen perusteella.

Hakemukseen pitää liittää kuvaus ammatillisesta kehittymisestä 2–3 edeltävän vuoden ajalta. Taitoni.fi:tä vastaava portfolio on käytössä monissa maissa. Taitoni-palvelun ote ja käännös voivat jopa riittää osoittamaan, että olet ylläpitänyt ammattitaitoasi.

Tulevaisuus

Lääkärin ammatillista toimintaa voidaan arvioida tiedon, toiminnan, potilaan kokemuksen ja ammatillisen kehittymisen tasolla. Sisäinen tarve kaikelle oppimiselle syntyy arjesta ja työstä.

Myös terveydenhuollon muutokset vaikuttavat lääkärin ammattitaidon päivittämiseen. Erikoistumisen hakumenettely ja kilpailu parhaista työpaikoista edellyttävät, että ansioluettelo ja portfolio ovat ajan tasalla.

Lääkärillä on elinikäinen oman osaamisen kehittämisen velvollisuus. Nauti siitä!