Taitoni kunnossa merkki

Taitoni.fi käyttäjä voi ladata sovelluksen sisältä sähköisen merkin, jota voi käyttää esityksissään, ansioluettelossaan tai muussa tarpeelliseksi katsomassaan yhteydessä. Merkin voi saada vain sovelluksen käyttäjä.

Merkin käyttäjä on Taitoni.fi käyttäjä, joka kehittää osaamistaan suunnitelmallisesti seuraamalla sitä. Merkin käyttäjät ovat aktiviisia lääkäreitä, jotka haluavat nostaa esiin lääkärien sitoumusta jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Lääkärikunta on sitounut elinikäiseen oppimiseen.

Jos lääkärin on tarvetta osoittaa sitoumuksena ammatilliseen kehittymiseen, hän voi tehdä sen tällä merkillä. Merkki on tilattavissa myös rintanappina sovelluksen käyttäjille.