Työnantajat terveydenhuollon laatua tuottamassa

Taitoni-palvelu auttaa työnantajaa rekrytoinnissa. Hakemusten käsittelemistä sekä oman henkilöstön osaamisen kehittämistä helpottaa se, että Taitoni-palvelussa ansioluettelo ja todistukset ovat järjestyksessä.

Ylilääkärin sähköpostiin voi tulla kymmeniä hakemuksia kuukaudessa. Taitoni.fi -ansioluettelossa koulutustiedot ovat alussa, työhistoria järjestyksessä ja mukana voi olla myös tiedot täydennyskoulutuksesta.

Taitoni lääkärien käytössä

Muutamat työnantajat ovat ottaneet Taitoni.fi:n käyttöön lääkäreilleen työsuhde-etuna. Lääkärin työpaikan ulkopuolisista koulutuksista tulee usein merkintä työnantajan rekisteriin, mutta tieto ei seuraa seuraavaan työpaikkaan. Seuraavssa työpaikassa työnantaja ei näe, miten paljon lääkäri on panostanut osaamiseensa. Siksi Taitoni. fi tuo arvokasta tietoa uuden työntekijän kehityskeskusteluun tai jo rekrytointiin.

Vantaan terveystoimi maksaa yleislääketieteeeen erikoistuvalle ensimmäisen vuoden käyttömaksun. Näin erikoistuva pääsee tavoitteellisen ja suunnitelmallisen oppimisen tapaan heti alusta asti kiinni. Taitoni.fi on mukana kehityskeskustelussa, josta voi näyttää konkreettisesti miten on kehittänyt ammattitaitoaan ja saavuttanut tavoitteitaan. Erikoistumisen ohjauspalavereissa voidaan päivittää tavoitteita heti omaan sovellukseen. Se täydentää portfoliota, lokikirjaa tai muita koulutusvaiheen työkaluja. Lokikirjan keskeiset tavoitteet voi tallentaa omiksi tavoitteikseen.

Myös Kirkkonummen terveyskeskus Länsi-Uudellamaalla on pitkään ollut yleislääketieteen ja muiden erikoistuvien lääkärien sekä YEK-opiskelijoiden suosiossa. Heidän ohjaukseensa panostetaan. Palvelusta lääkäri saa elinikäisen oppimisen työkalun. Jo koulutusvaiheessa voi harjoitella, miten määrittelee omat oppimisen tavoitteet ja miten dokumentoi tavoitteisiin pääsemisen. Tavoitteellusta toimintatapaa ja arviointitaitoija tarvitaan terveydenhuollon kehittämisessä. Se on hyvä aloittaa oman osaamisen kehittämisestä.

Ammatinharjoittaja on oma työnantajansa. Ammatillisen osaamisen kehittymisen seuranta on hänen henkilökohtaisella vastuullaan. Vastuun täyttämisessä oman kehittymisen näkyväksi tekeminen on tärkeää. Terveyspalveluyritykset eivät vielä edellytä ntodennettua ammatillista kehittymistä, mutta varmasti se on aina eduksi.