Materiaalipankki

Oppaat ja suositukset

Pro Medicon opas täydennyskoulutuksen järjestäjille

Pro Medicon suositus täydennyskoulutuksesta

Eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen lääkärien täydennyskoulutuksessa

Lääkärien Täydennyskoulutuksen Neuvottelukunnan kannanotto 26.5.2010

Sidonnaisuusdia

Täydennyskoulutussuositus dia

Sitoutunut Pro Medicon täydennyskoulutukseen

Koulutuksen suunnittelun ja palautteen työvälineet

Kompetenssipohjainen työväline

Täydennyskoulutuksen läpinäkyvyyden arviointilomake

Koulutustilaisuuden muistilista

Palautelomake muokattava

Vastuuhenkilöiden tehtävät

Kompetenssityövälineet

Osaamisen alueeni lyhyt listaus

Osaamisen alueeni taidot ja vahvuudet

Osaamisen alueeni kehittymissuunnitelma

Kompetenssit PDF

Ammatillisen kehittymisen sanasto PDF

Artikkelit ja julkaisut

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa

Ovatko lääkärinoikeutesi ikuiset?

Riittääkö SV-numero osaamisen takeeksi?

Lääkärin ammatillisen toimintakyvyn kulmakivet

Lääkärin ammatillisen osaamisen laajentaminen

Muuttuva ja muuttumaton professionalismi: lääkärin ammatillisuuden uudet haasteet

Lääkäri-yhteiskunta-yhteisö

Täydennyskoulutus vaikuttavammaksi

Ammatillinen kehittyminen lähtee liikkeelle arjessa ajatellen

Suuri osa lääkärin oppimisesta on työssä oppimista

Pro Medico har skapat Taitoni.fi som ett stöd för livslångt lärande

Kirkkonummen terveyskeskuksen lääkäreiden oppimistyökalu

Miten työterveyshuollon erikoistuva voi käyttää Taitoni.fi:tä?

Vuorovaikutustaidot osana lääkärin ammatillista kehittymistä

Huolehditko osaamisestasi, suunnitteletko tulevaisuutesi?

Kanadan lääkärit kehittävät osaamistaan

Erikoistuvan lokikirja: Millainen olisi tulevaisuuden matkaopas erikoistuvalle lääkärille?