Ammatillisuus (Professionalism)

Ammatillisuus eli professionalismi näkyy lääkärin työssä niin, että hän edistää potilaan ja yhteisön terveyttä ja hyvinvointia eettisesti, hänellä on hyvä käytös ja asenne sekä hän on sitoutunut lääkärikunnan arvoihin ja sääntöihin.

Kuvaus: Lääkäreillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli muiden henkilöiden terveyden edistämisessä. Heidän työnsä vaatii monenlaisten tietojen ja taitojen hallintaa. Ammatti-identiteetti perustuu eettisistä säännöistä, kliinisestä pätevyydestä, jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä, rehellisyydestä, lahjomattomuudesta, erilaisuuden kunnioittamisesta, erilaisten näkemysten ja arvojen huomioimisesta ja yhteisen hyvän edistämisestä.Jotta lääkäri voisi tarjota parasta mahdollista hoitoa hänen tulee huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan. Näin lääkäri saavuttaa luottamuksen yhteiskunnassa, ja yhteiskunta taas sallii lääkärikunnalle profession oman sääntelyn.

Keskeiset käsitteet

  • tietoisuus ammattikunnan säännöistä ja sitoutumisesta
  • eri vaihtoehtojen punnitseminen eettiseltä kannalta
  • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yksilön kunnioittaminen
  • ymmärrys lääkärin tehtävästä terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa
  • tietoisuus oman osaamisen rajoista
  • kollegiaalisuuden vaaliminen

Ydinosaaminen Lääkäri osoittaa toimillaan sitoumuksensa potilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi harjoittaessaan ammattiaan korkeiden eettisten ohjeiden mukaisesti. Hän toimii altruistisesti ja luottamuksellisesti potilaan hoidossa. Hän ymmärtää mahdolliset eturistiriidat ja pyrkii toimissaan laadun varmistamiseen ja potilasturvallisuuteen. Hän toimii työssään luottamusta herättävällä tavalla, ja toimii ohjeiden ja säännösten mukaisesti.