Lääketieteellinen osaaminen (Medical)

Lääketieteellinen osaaminen koostuu kaikista lääkärin osaamisalueista, sisältäen tiedot, taidot ja ammatillisen asenteen korkealaatuisessa ja potilasturvallisessa hoidossa. Lääketieteellinen osaaminen on keskeinen alue lääkärin kliinisessä työssä.

Kuvaus:Lääkäri toimii potilaskeskeisesti ja harjoittaa työtään lääketieteellisen tietämyksen, kliinisten taitojen ja ammatillisten asenteiden ohjaamana. Lääkäri kerää ja tulkitsee tietoa, tekee hoitopäätöksiä ja tekee hoidollisia ja diagnostisia interventioita lääketieteellisen osaamisen puitteissa. Ammattilainen tuntee omat rajoituksensa ja osaa hakea parasta mahdollista, näyttöön perustuvaa hoitoa potilaalleen resurssien suomissa rajoissa. Ajanmukainen, eettinen ja kustannustehokas hoito toteutetaan kumppanuudessa potilaan, yhteisön ja muun terveydenhuollon kanssa.

Keskeiset käsitteet

  • potilaan sairauksien diagnosointi
  • kyky ottaa huomioon sairauksien vaikutus potilaan toimintakykyyn
  • kyky laatia asianmukaisia hoitosuunnitelmia
  • kyky käyttää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä
  • kyky hakea soveltuvaa asiantuntija-apua

Ydinosaaminen: Lääkäri kykenee harjoittamaan lääketiedettä oman kliinisen tietämyksensä ja ammattitaitonsa puitteissa tarjoten potilaille korkealaatuista hoitoa. Lääkäri huomioi kaikki osaamisen alueet työssään. Oikea-aikaiset konsultaatiot, potilastiedot ja suositukset lääkäri hallitsee niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Hoidon arvioinnissa ja suunnittelussa lääkäri tunnistaa potilaan terveysvajeen ja määrää tarvittavat tutkimukset ja tulkitsee tietoja terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi.