Yhteistyötaidot (Collaboration)

Kuvaus: Yhteistyötaitoinen lääkäri toimii vaikuttavasti muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tarjoten turvallista ja korkealaatuista hoitoa potilaille. Korkealaatuinen ja turvallinen hoito syntyy erilaisten ammattilaisten yhteistyönä. Yhteistyötaidot syntyvät luottamuksesta, kunnioituksesta ja jaetusta päätöksenteosta potilaiden ja heidän omaistensa, kollegoiden ja muiden ammattilaisten, yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Yhteinen tarve oppimiseen, tiedon jakaminen, näkökulmien jakaminen vahvistaa yhteistyötaitoja. Yhteisten päämäärien eteen on ymmärrettävä kunkin erityisosaaminen ja tarkastelukulma sekä yhdistettävä erilaisia näkökohtia.

Keskeiset käsitteet

  • tunnistaa erilaiset roolit työyhteisössä ja osaa toimia niiden mukaisesti
  • osaa toimia ryhmässä muiden ammattilaisten osaamista arvostaen ja hyödyntäen, potilaan parhaaksi
  • sitoutuu yhteistyöhön potilaan hoidossa eri ammattilaisten kanssa
  • osaa konsultoida kollegiaalisesti
  • pystyy tunnistamaan ja ratkomaan yhteisössä ilmeneviä ristiriitoja
  • kykenee suulliseen, kirjalliseen ja teknisesti tarkoituksenmukaiseen viestintään
  • toimii yhteistyössä potilaan ja hänen lähipiirinsä kanssa osallistavalla otteella
  • verkottuu aktiivisesti myös työyhteisön ulkopuolelle (3. sektori, päättäjät, media)

Ydinosaaminen: Kun lääkärin yhteistyötaidot ovat hyvät, hän työskentelee vaikuttavasti muiden lääkärien ja ammattilaisten kanssa. Hän toimii moniammatillisessa työryhmässä ehkäisten väärinkäsityksiä ja pyrkii ratkaisemaan ristiriitoja. Hän jakaa potilaaseen liittyvän tärkeän tiedon ennen potilassiirtoa.