Taitoni tietosuoja

Hyvä Taitoni.fi käyttäjä,

Tietosuoja on terveydenhuollon ammattilaisille tärkeä asia. Pro Medico ylläpitää Lääkärien Täydennyskoulutuskalenteria sekä Taitoni.fi mobiiliportfoliota, jotka sisältävät henkilötietoja.

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuun 2018 lopussa. Kerromme miten Taitoni.fi on suojattu, miten tiedot voi tarkistaa ja miten tiedot saa poistettua tarvittaessa.

Pro Medico käyttää Taitoni.fi yhteystietoja kertoakseen sovelluksen toimintaan liittyvistä asioista.

Tiedot ovat yhdistyksen käytössä vain siihen sovituin käyttötarkoituksin. Tietoja ei luovuteta kenellekään. Taitoni.fi käyttäjästä on vain ne tiedot, mitä käyttäjä on itse ilmoittanut sovellukseen tai jotka hän on ilmoittanut Lääkäriliiton Tietoni-palvelussa tai koulutustapahtumien todistuksissa. Taitoni.fi tiedot näkyvät vain sille rekisterinpitäjälle, jolle tieto on luovutettu. Kaikki omat tiedot voi tarkistaa verkossa.

Tietojen muodostuminen

Taitoni.fi:n tiedot tulevat käyttäjälle yhteen näkymään useasta eri tietokannasta. Tieto on käyttäjän itsensä tuottamaa ja aina käyttäjän nähtävissä. Pro Medico ei yhdistä henkilötietoja Taitoni.fi –palvelun tietoihin vaan käsittelee niitä tunnisteetta. Pro Medicolla on käytössään käyttäjien sähköpostiosoitteet.

Yksittäisen henkilön tietoja ei luovuteta. Pro Medico voi luovuttaa tietoja lääkärijoukoista tekemistään koosteista vain, jos yksittäinen lääkäri ei voi olla tunnistettavissa. 

Sisältö ja oikeudet

Pro Medico on kehittänyt Taitoni.fi palvelun ja sisällöt ja vastaa sen tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Taitoni-palvelun sisältö ja toiminta on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti siten, että kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien ovat Pro Medicolla tai se on hankkinut oikeudet sisällön käyttöön. Sisällön lainaaminen, kopiointi tai muutoin levittäminen on kielletty eikä käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa palvelusta tai sen osasta julkaisua eikä toista palvelua. 

Pro Medico vastaa verkkopalvelun sisällöstä, mutta ei yksittäisen käyttäjän sinne tuottamasta sisällöstä. Pro Medicolla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita voi aiheutua sivuston toiminnasta tai toimintavarmuudesta. Lisätietoja palaute@promedico.fi

Tietojen suojaaminen

Tietojen tekninen suojaus huolehditaan varmuuskopioin. Asiaton käyttö estetään käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjä tunnistautuu pankkitunnuksilla. Tietokannan suojaamisesta voit lukea lisää www.dataprisma.fi. Tietojen päivitysoikeus on vain tehtäviensä perusteella määritellyillä henkilöillä. Muutokset ja tietojen lisäykset kirjataan tietokantaan käyttäjätunnusten ja päivämäärien kera.

Tietojen tekninen suojaaminen perustuu palvelun turvalliseen sijoituspaikkaan Suomessa, huolelliseen ohjelmistosuunnitteluun ja tietoturvaa parantavien tekniikoiden laajaan käyttöön. Palvelun asiaton käyttö estetään sallimalla kirjautuminen Lääkäriliiton Fimnet –palvelun avulla.

Käyttäjä voi ylläpitää palvelussa omia tietojaan itse. Muutoin tietojen päivitysoikeus on vain tehtäviensä perusteella määritellyillä rekisterinpitäjän ja käsittelijän henkilöillä. Palveluun kirjautumiset, tietojen lisäykset ja muutokset kirjataan tapahtumalokeihin käyttäjätunnusten ja ajankohdan kera. 

Tietojen tarkistaminen, korjaaminen ja luovuttaminen

Taitoni.fi sisältää käyttäjän antamia tietoja, jotka ovat nähtävissä sovelluksessa. Rekisteröidyillä on mahdollisuus aina niin halutessaan saada ote heitä koskevista tiedoista. Ote saadaan suoraan sovelluksesta tallentamalla ote tai tulostamalla RTF/PDF-muodossa.

Kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voi aina kysyä myös Pro Medicosta palaute@promedico.fi

Tietojen hävittäminen

Taitoni.fi tietokantaan tallennetut tiedot (oppimisen kuvaaminen, koulutustapahtumien tiedot ja tallenteet) voi käyttäjä poistaa tai kun käyttö päättyy, ne poistuvat maksimissaan kuuden kuukauden kuluttua käytön päättymisestä. Taitoni-palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja ja mikäli hän rikkoo niitä, Pro Medico voi poistaa käyttöoikeudet, jossa yhteydessä myös kaikki käyttäjästä tallennettu tieto poistetaan.

Hyvää lisätietoa tarjolla

Duodecim Oppiportin ”Tietosuoja terveydenhuollossa” www.oppiportti.fi , on verkkokurssi, jossa aihetta käsitellään potilastietojen näkökulmasta. Kurssi soveltuu hyvin yleiseen tietosuojan periaatteiden kertaamiseen.