Pro Medico ammatillisen kehittymisen tukena

Pro Medicon tehtävänä on edistää hyvää lääkärin ammattiosaamista tukemalla ammatillista kehittymistä.

Finska Läkaresälsskapet, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Lääkäriliitto perustivat vuonna 2007 Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry:n, Pro Medicon. Yhdistys tukee ammattikunnan itsesäätelyä.

Lääkärillä on eettinen ja lainmukainen velvoite kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan. Taitoni.fi tarjoaa mahdollisuuden osoittaa jatkuva kehittyminen. Taitoni.fi -palvelua käyttävä lääkäri saa käyttää Taitoni kunnossa -merkkiä. Se kertoo, että lääkäri on sitoutunut ylläpitämään ammattitaitoa ja tekemään oppimisesta näkyvää.

Miksi lääkärijärjestöt ovat mukana Pro Medicossa

Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Suomalainen lääkäriseura Duodecim Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä.

Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Suomalainen lääkäriseura Duodecim Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä.

Lue lisää

Suomen lääkäriliitto

Suomen lääkäriliitto Suomen Lääkäriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon lähes kaikki maassa toimivat lääkärit kuuluvat. Lääkäriliitto tuottaa ja tarjoaa jäsenistölleen etuja ja palveluita. Pro Medicon Koulutuskalenteri ja Taitoni.fi ovat osa jäsenpalvelua. Lääkäriliiton tehtävä koulutusedunvalvojana on edistää profession koulutuksen laatua ja sen kehittämistä. Pro Medico tuottaa tietoa ja materiaalia liiton toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Lääkäreihin ja lääkärien osaamiseen luotetaan, ja Pro Medicon toiminta osaltaan ylläpitää luottamusta yhteiskunnan ja lääkärien välillä.

Suomen lääkäriliitto

Suomen lääkäriliitto Suomen Lääkäriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon lähes kaikki maassa toimivat lääkärit kuuluvat. Lääkäriliitto tuottaa ja tarjoaa jäsenistölleen etuja ja palveluita. Pro Medicon Koulutuskalenteri ja Taitoni.fi ovat osa jäsenpalvelua. Lääkäriliiton tehtävä koulutusedunvalvojana on edistää profession koulutuksen laatua ja sen kehittämistä. Pro Medico tuottaa tietoa ja materiaalia liiton toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Lääkäreihin ja lääkärien osaamiseen luotetaan, ja Pro Medicon toiminta osaltaan ylläpitää luottamusta yhteiskunnan ja lääkärien välillä.

Lue lisää

Finska läkaresällskapet

Finska läkaresällskapet Finska Läkaresällskapet är ett vetenskapligt samfund för landets svenskspråkiga läkare. Samhällets förtroende för läkarkåren är viktigt. Läkare behöver högkvalitativ grundutbildning, specialisering och vidareutbildning för att säkerställa kvalitet i hälsovården. Pro Medico är ett verktyg för att stöda kvalitativ utbildning. Pro Medico är en samarbetsorganisation där de medicinska organisationerna kan överväga riktlinjerna för yrkesutveckling tillsammans.

Finska läkaresällskapet

Finska läkaresällskapet Finska Läkaresällskapet är ett vetenskapligt samfund för landets svenskspråkiga läkare. Samhällets förtroende för läkarkåren är viktigt. Läkare behöver högkvalitativ grundutbildning, specialisering och vidareutbildning för att säkerställa kvalitet i hälsovården. Pro Medico är ett verktyg för att stöda kvalitativ utbildning. Pro Medico är en samarbetsorganisation där de medicinska organisationerna kan överväga riktlinjerna för yrkesutveckling tillsammans.

Lue lisää