Pro Medico ammatillisen kehittymisen tukena

Pro Medicon tehtävänä on edistää hyvää lääkärin ammattiosaamista tukemalla ammatillista kehittymistä.

Finska Läkaresälsskapet, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Lääkäriliitto perustivat vuonna 2007 Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry:n, Pro Medicon. Yhdistys tukee ammattikunnan itsesäätelyä.

Lääkärillä on eettinen ja lainmukainen velvoite kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan. Taitoni.fi tarjoaa mahdollisuuden osoittaa jatkuva kehittyminen. Taitoni.fi -palvelua käyttävä lääkäri saa käyttää Taitoni kunnossa -merkkiä. Se kertoo, että lääkäri on sitoutunut ylläpitämään ammattitaitoa ja tekemään oppimisesta näkyvää.

Perustajajäsenet

Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Suomalainen lääkäriseura Duodecim Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä.

Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Suomalainen lääkäriseura Duodecim Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä.

Lue lisää

Suomen lääkäriliitto

Suomen lääkäriliitto Suomen Lääkäriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon lähes kaikki maassa toimivat lääkärit kuuluvat.

Suomen lääkäriliitto

Suomen lääkäriliitto Suomen Lääkäriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon lähes kaikki maassa toimivat lääkärit kuuluvat.

Lue lisää

Finska läkaresällskapet

Finska läkaresällskapet Finska Läkaresällskapet är ett vetenskapligt samfund för landets svenskspråkiga läkare.

Finska läkaresällskapet

Finska läkaresällskapet Finska Läkaresällskapet är ett vetenskapligt samfund för landets svenskspråkiga läkare.

Lue lisää