Kansainvälinen toiminta

Lääkärin täydennyskoulutusvelvoite vaihtelee eri Euroopan maissa. Seitsemän maata kymmenestä seuraa lääkärien täydennyskoulutuksen toteutumista. Lääkärinoikeuksien säilyttämiseen tarvitaan joissakin maissa määrävuosin läpäisty arviointi.

Osaamisen seuraamiseen ja arviointiin käytetään seuraavia menetelmiä:

  • tiedollisen tason testaaminen (tentit, verkkokurssit)
  • osallistumisen mittaaminen (koulutuspäivät)
  • työympäristöstä kerättävä arviointi (auditoinnit, vertaisarvioinnit, 360°)
  • oman kehittymisen dokumentointi (kehityskeskustelut, portfoliot, oppimistietokannat).

Yleisimmin käytetään lääketieteellistä tietoa arvioivaa tenttiä tai täydennyskoulutustilaisuuksien osallistumistodistusten osoittamista viranomaiselle. Mikään menetelmä ei ole aukoton. Keskeistä on tunnistaa ja tukea täydennyskoulutuksella lääkäreitä, joilla on toiminnassaan paljon kehittymistarpeita.

 

Lääkäreiden ammatillisen kehittymisen seuranta

Euroopan Parlamentti hyväksyi 28.12.2013 päivitetyn Ammattipätevyysdirektiivin, joka säätelee terveydenhuollon ammattilaisten koulutus- ja pätevyysvaatimuksia. Se astui voimaan kesällä 2014.

Merkittävimmät uudet asiat ovat EU-tason hälytysmekanismi terveydenhuollon ammattilaisista, joiden oikeuksia on rajoitettu tai poistettu, terveydenhuollon ammattikortin valmistelun aloittaminen sekä kielitaitovaatimusten tiukentuminen.

Direktiivissä mainitaan ensimmäistä kertaa täydennyskoulutuksen sisällöistä (esim. tieteelliset, toiminnalliset, lainsäädännölliset ja eettiset sisällöt) sekä viitteellisesti minimivaatimuksista. Komission vastaukset kysymyksiin direktiivistä on luettavissa täältä.

Tavoitteena on muun muassa parantaa kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa terveydenhuollon ammattilaisista yhdestä paikasta. Tavoitteena on myös varmistaa täydennyskoulutukseen osallistuminen ja helpottaa terveydenhuollon työvoiman väliaikaista liikkumista ja lisätä läpinäkyvyyttä terveydenhuollon ammattilaisten valvontaan jäsenvaltioissa.

Komission Sisämarkkinat ja palvelut- osasto tekee parhaillaan selvitystä kansallisista käytännöistä. Komissio on kutsunut yhteistyöryhmän arvioimaan kansallisia toimia, käytäntöjä ja mahdollisesti jatkossa ohjaamaan ammatillisen kehittymisen käytäntöjä.