Pro Medico hallituksen sidonnaisuudet

Pro Medicon hallituksen sidonnaisuusilmoitukset 2017

Yhdistyksen suosituksen mukaisesti, sidonnaisuudet ilmoitetaan viimeiseltä kahdelta vuodelta.

Juha Pekka Turunen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Hallituksen puheenjohtaja.
Patologian erikoislääkäri, LT, lääkärikouluttajan erityispätevyys, Health eMBA.
Päätoimi: koulutuspäällikkö, varapääsihteeri Duodecim.
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla:
Pro Medicon hallituksen pj. Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry hallituksen jäsen 2015, varajäsen 2016.
Duodecimin eri toimielimet. Lääketieteen Koulutuksen Yhdistys/ erityispätevyystoimikunta. Biotekniikan neuvottelukunnan sihteeri 2012–.
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: ei ole.
Muut sidonnaisuudet: Multipat Oy osakkeenomistaja.

Leila Niemi-Murola, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Anestesian erikoislääkäri, LT, dosentti, lääketieteen koulutuksen erityispätevyys, Master of Medical Education.
Päätoimi: kliininen opettaja, HY.
Sivutoimet: erikoislääkäri, HYKS.
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Lääkärikouluttajan erityispätevyystoimikunnan puheenjohtaja. UEMS:n anestesiasektion jäsen. SSAI (pohjoismainen anestesiologiyhdistys) koulutusvaliokunnan puheenjohtaja 2015. Lääkäripäivien ohjelmaryhmän puheenjohtaja. Taitoni Oy hallituksen varapuheenjohtaja. Kustannus Oy Duodecim verkkokurssien ja oppikirjojen sisällön tuottaminen sekä päivittäminen.

Sami Heistaro, Suomen Lääkäriliitto

Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT, MBA.
Päätoimi: koulutuspäällikkö, Suomen Lääkäriliitto.
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Terveydenhuoltolääkärit ry:n hallituksen puheenjohtaja.
Muut sidonnaisuudet: jäsenyydet: Duodecim, Suomen Lääkäriliitto, Nuorten Lääkärien Yhdistys, Terveydenhuoltolääkärit ry.

Jaana Puhakka, Suomen Lääkäriliitto

Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, lääkärikouluttajan erityispätevyys.
Päätoimi: terveyskeskuslääkäri Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. Varapääluottamusmies Juko ry, henkilöstön sekä Jukon edustuksia erilaisissa ohjaus- ja työryhmissä.
Sivutoimet: yksityisvastaanotto Mehiläinen Forum ja Terveystalo Kamppi.
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen yleislääkärit GPF hallituksen jäsen ja puheenjohtaja. Suomen Lääkäriliitto valtuuskunnan, hallituksen, edunvalvontajaoksen ja yksityissektori-työryhmän (2017-) jäsen. Lääkäri2018 johtoryhmän jäsen. Lääkäri2030 -hankkeen ohjausryhmän jäsen (2017-). Pro Medico hallituksen jäsen (2017-). A-klinikkasäätiö valtuuskunta varajäsen (2017-2020). Akava liittokokousedustaja SLL (2017-). UEMO SLL edustaja.
Muut sidonnaisuudet: jäsenyydet: Duodecim, Suomen Lääkäriliitto, Helsingin Aluelääkäriyhdistys ry, Suomen yleislääkärit GPF, Terveydenhuoltolääkärit ry. Luentopalkkiot: SLL, GPF:n puheenjohtajana Orionin koulutuskiertueen pj:n palkkio.

 

Jussi Merenmies, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lastentautien erikoislääkäri, LT, dosentti, erikoislääkärin hallinnon pätevyys, lääkärikouluttajan erityispätevyys.
Päätoimi:
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: