Kansainväliset kongressit Suomessa, akkreditointi

Pro Medico edustaa Suomea EACCME:ssa (European Accreditation Council for Continuing Medical Education), joka on Euroopan erikoislääkärijärjestön UEMS:n täydennyskoulutuksen akkreditoija.

Kansainvälisen kongressin järjestäjän vastuulla on varmistaa osallistujien koulutuksesta saamat täydennyskoulutuspisteet etukäteen. Euroopassa kansainväliset koulutukset akkreditoi EACCME. Yhdysvalloissa ja Australiassa on käytössä täydennyskoulutustilaisuuksien pisteytysjärjestelmä, jossa lääkärit keräävät täydennyskoulutuspisteitä koulutustilaisuuksista.

Mitä hyötyä koulutuksen hyväksymisestä on?

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta hyötyjä on monia. Koulutuspisteet voi hakea yhden järjestelmän kautta. Koulutustilaisuuden ilmoitus julkaistaan EACCME:n koulutuskalenterissa. Koulutusta on helpompi markkinoida kansainvälisille osallistujille. Useampi toisesta maasta tuleva osallistuja on halukas osallistumaan tilaisuuteen.

Osallistuja hyötyy niin, että täydennyskoulutuspisteet on haettu valmiiksi. Niitä ei tarvitse hakea enää uudestaan omassa maassa. EACCME:n arvioinnin läpäiseminen on osoitus koulutuksen korkeasta laadusta.

Miten toimin?

Rekisteröidy EACCME:n verkkosivuilla sähköisen hakemuslomakkeen käyttäjäksi. Hakemus koskee aina yhtä tilaisuutta. Kuvaa lomakkeelle tilaisuuden perustietojen lisäksi kohdeyleisö, opetustapoihin liittyviä asioita, palautteen kerääminen ja taloudelliset sidonnaisuudet. Voit lisätä hakemukseen liitteinä ohjelman tai muuta koulutuksen dokumentteja.

Miten koulutus hyväksytään?

Koulutus arvioidaan siinä maassa, jossa se pidetään. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota koulutuksen sisältöön ja muotoon. Sisällön arvioi alan suomalainen erikoislääkäriyhdistys tai muu nimetty sisällön asiantuntijaorganisaatio. Koulutuksen toteutuksen arvioi kansallisesti sovittu taho, joka Suomessa on Pro Medico.

Jos molemmat suosittavat hyväksyntää, tilaisuus lisätään EACCME:n päivittyvälle koulutuslistalle. Koulutuksen järjestäjä voi sen jälkeen omassa viestinnässään kertoa EACCME:n hyväksynnästä ja täydennyskoulutuspisteiden vastaavuudesta.