Läpinäkyvyys koulutuksessa

Täydennyskoulutuksen riippumattomuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä arvoja. Yli 70 lääkäriyhdistystä on sitoutunut Pro Medicon täydennyskoulutussuositukseen. Koulutuskalenterissa näiden yhdistysten koulutukset tunnistaa Pro Medicon merkistä.

Lääkäriyhdistys (toimija) voi saada luvan ilmoittaa sitoutuneensa Pro Medicon täydennyskoulutussuositukseen, jos

  • toimija on yleishyödyllinen.
  • se toimii lääkärien täydennyskoulutuksessa.
  • lääkärit ovat koulutuksen merkittävä kohderyhmä.

Suositukseen sitoutumista voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella Pro Medicon toiminnanjohtajalta.

Eturistiriitojen tunnistaminen

Täydennyskoulutus perustuu lääkärin, potilaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Aktiivinen täydennyskoulutukseen osallistuminen pitää yllä lääkäreiden tietoja ja taitoja. Lääketeollisuus on täydennyskoulutuksen merkittävin rahoittaja. Tavoitteiden ja toteutuksen riippumaton määrittely on tärkeää sekä rahoituksen tulee olla läpinäkyvää.

Pro Medico on tehnyt suosituksen eturistiriitojen tunnistamisesta ja ratkaisemisesta lääkäreille, täydennyskoulutuksen järjestäjille ja terveydenhuollon päättäjille.

  • Eturistiriitojen tunnistamisesta ja ratkaisemisesta tulee tehdä yleiset ohjeet.
  • Terveydenhuollon organisaatioilla on oltava kansallisesti vakiintuneet käytännöt ja seurantamenetelmät terveydenhuollon ja kaupallisten toimijoiden sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen arvioimiseksi.
  • Tietoa ja koulutusta eturistiriitojen arvioinnista ja ratkaisemisesta on oltava saatavilla.
  • Täydennyskoulutuksen rahoitusta pitää seurata.
  • Koulutussisältöä ja -ympäristöä suunniteltaessa pitää kouluttajien eturistiriidat ja sidonnaisuudet arvioida ja ratkaista etukäteen.
  • Sidonnaisuuksien esittäminen on vakiinnutettava yleiseksi käytännöksi.
  • Täydennyskoulutuksen sisällön ja toteutustavan tulee olla riippumatonta kaupallisista toimijoista.

Pro Medico suosittaa, että täydennyskouluttaja kertoo sidonnaisuutensa koulutuksen tai verkko-oppimateriaalin alussa. Avaa valmis ppt-pohja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tästä.

Koulutuksen läpinäkyvyyden arviointi

Täydennyskoulutuksen sisällön ja toteutuksen tulee olla mahdollisimman riippumatonta kaupallisista toimijoista, sillä se on merkittävä osa ammatillista kehittymistä. Koulutukseen osallistujat voivat antaa palautetta siitä, miten riippumattomaksi he kokivat tilaisuuden. Tekemällä läpinäkyvyyden arvioinnista arkipäivää, lisäämme terveydenhuollon läpinäkyvyyttä ja yllpidämme luottamusta. Koulutuksen läpinäkyvyyden arviointilomake tästä.

Kansainvälinen läpinäkyvyys

Euroopan Erikoislääkärijärjestö UEMS julkaisee koulutuskalenteria kansainvälisistä koulutuksista, jotka on arvioitu sen kriteerien mukaisesti. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen riippumattomuus on keskeinen arviointikriteeri.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Lääkärien Sosiaalinen Vastuu ovat järjestäneet seminaarisarjan terveydenhuollon rahoituksen läpinäkyvyydestä.

Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet julkaisemaan vuosittain taloudelliset tiedot terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Lääkäriliitto kehottaa lääkäreitä avoimuuteen yhteistyössä kaupallisten toimijoiden kanssa. Lääkäreistä yli 60 prosenttia on antanut luvan ilmoittaa tietonsa verkossa. Myös yhteisöjen rahoitus julkaistaan vuosittain.

Läpinäkyvyys on globaali

European Accreditation Council of Continuous Medical Education (EACCME) toteuttaa koulutuksen arvioinnin. Sisällön arvioi aina lääketieteen erikoisalan edustaja ja Suomessa koulutuksen läpinäkyvyyden arvioi Pro Medico.

EACCME:n akkreditoinnin jälkeen kaikki tähän koulutukseen osallistuvat saavat sen hyväksytyksi ammattipätevyysjärjestelmäänsä automaattisesti. Tämä on merkittävää etenkin pohjoisamerikkalaisille, australialaisille tai kaakkoisaasialaisille lääkäreille.

PharmedOut on julkisesti rahoitettu yhdysvaltalainen yhdistys, joka on toteuttanut Wisconsinin yliopiston kanssa opetusohjelman lääkemarkkinoinnin keinoista ja vaikutuksista.