Täydennyskoulutussuositus

Pro Medicon täydennyskoulutussuositukseen sitoutuneet yhdistykset voivat käyttää alla olevaa merkkiä ja diaa koulutusmateriaaleissaan. Heidän koulutuksensa korostuvat myös Lääkäreiden koulutuskalenterissa. 

TÄYDENNYSKOULUTUS-SUOSITUKSIIN SITOUTUMINEN

Yhdistys (toimija) voi saada luvan ilmoittaa sitoutuneensa Pro Medicon suositukseen, kun

  • toimija on yleishyödyllinen
  • toimija toimii lääkärien täydennyskoulutuksessa
  • lääkärit ovat koulutuksen merkittävä kohderyhmä.

Suosituksiin sitoutumista voi anoa lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen Pro Medicon toiminnanjohtajalle.

Kerro sitoutumisesta koulutuksen yhteydessä.

Suosituksiin sitoutuneet yhdistykset voivat käyttää alla olevaa merkkiä verkkosivuillaan ja koulutuksen ohjelmissa. Merkkiä ei saa käyttää kaupallisten toimijoiden materiaalissa.

Verkossa kuva linkitetään osoitteeseen https://www.promedico.fi/suunnittele-hyva-koulutus/taydennyskoulutussuositukseen-sitoutuneet-yhdistykset.html

Täydennyskoulutus sitoutuneet

Suosituksiin sitoutuneet yhdistykset

Seuraavat yhdistykset ovat sitoutuneet Pro Medicon täydennyskoulutusta koskevaan suositukseen. Näiden yhdistysten järjestämät tilaisuudet on merkitty koulutuskalenterissa Pro Medicon sertifikaattimerkillä.

Duodecim -seuran Viipurin seudun paikallisosasto ry 

Etelä-Karjalan Lääkäriseura ry 

Filha ry 

Finska Läkaresällskapet rf 

Gynaecologi Practici ry

Gynekologisen Kirurgian Seura ry

Helsingin Seudun Duodecim Seura ry

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - pään ja kaulan kirurgia ry 

Laaksojen Lääkärit ry 

Lääketieteellinen radioisotooppiyhdistys ry 

Lääketieteellinen ultraääniseura ry

Lääkäripalveluyritysten yhdistys ry 

Medici Practici ry 

Nuorten Lääkärien Yhdistys ry 

Oulun Duodecim seura ry 

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys 

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry

Skooppi eli Suomen koulu- ja

opiskeluterveyden yhdistys 

Societas Gerontologica Fennica ry 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry 

Suomen akuuttilääketieteen yhdistys ry

Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistys 

Suomen Anestesiologiyhdistys ry 

Suomen Angiologiayhdistys ry 

Suomen Artroplastiayhdistys ry 

Suomen Audiologilääkärit ry 

Suomen Dermatopatologiyhdistys ry 

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry

Suomen Fysiatriyhdistys ry

Suomen Gastroenterologiayhdistys ry

Suomen Gastrokirurgit ry 

Suomen Gynekologiyhdistys ry 

Suomen Hematologiyhdistys ry 

Suomen Ihotautilääkäriyhdistys 

Suomen Infektiolääkärit ry 

Suomen Kardiologinen Seura ry 

Suomen Kehitysvammalääkärit ry 

Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry 

Suomen Kirurgiyhdistys ry 

Suomen Kivuntutkimusyhdistys 

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry 

Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys 

Suomen Kliinisen Neurofysiologian Yhdistys ry 

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen yhdistys ry 

Suomen Lastenhematologian ja -onkologian yhdistys ry 

Suomen Lastenkirurgiyhdistys - Sulamaa-seura 

Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry 

Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry 

Suomen Lastenortopedinen yhdistys 

Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry 

Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys 

Suomen Lääkäriliitto 

Suomen Manuaalisen Lääketieteen Yhdistys 

Suomen Menopaussitutkimusseura ry

Suomen Nefrologiyhdistys ry 

Suomen Neurokirurginen Yhdistys ry 

Suomen Neurologinen Yhdistys ry 

Suomen Ortopediyhdistys ry 

Suomen Perinatologinen Seura ry 

Suomen Psykiatriyhdistys ry

Suomen Radiologiyhdistys ry 

Suomen Reumaortopediyhdistys ry 

Suomen Reumatologinen Yhdistys ry 

Suomen Rintasyöpäryhmä ry 

Suomen Silmäkirurgiyhdistys ry 

Suomen Silmälääkäriyhdistys ry 

Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry

Suomen sukellus ja ylipainelääketieteellinen yhdistys ry

Suomen Suu- ja leukakirurgiyhdistys ry 

Suomen Transplantaatiokirurginen Yhdistys ry 

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry 

Suomen Verenpaineyhdistys ry 

Suomen Yleiskirurgian Yhdistys ry 

Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry 

Suomen Yleislääkärit ry 

Tampereen Lääkäriseura ry 

Terveydenhuoltolääkärit ry

Tieteellinen hypnoosi ry